Distans Healing – Distanshealing


https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html Vi startar med ett samtal/genomgång på telefon därefter lägger el sätter du dig bekvämt tömmer dig på tankar och slappnar av.

see Jag kopplar upp, öppnar, mig för healingkällan.  Jag är en kanal som healing energin går igenom till dig. Guider & hjälpare, som för ditt högsta och bästa, kommer att finnas till hands för bästa resultat.
Efter healingen så hörs vi åter på telefon för briefing.
I min distanshealing använder jag mig oftast av Trancehealing.

go site Se mer info ang healing under ”Healing” & ”Trancehealing”

https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html Distans healing går även att boka på kvällstid. Ring el maila så kommer vi överens om en tid.

https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html Välkommen att boka tid!

https://www.bleuepil.com/viagra-sans-ordonnance.html https://www.bleuepil.com/viagra-sans-ordonnance.html Boka tid

Tel: 070-444 99 63

Mail: carina@carma.nu

healing