Neuroenergetisk psykologi (NEP)


Beskrivning

Genom att betrakta människan som en total organism, kropp, sinne och själ är NEP ett behandlingssätt som används för att komma åt bla det undermedvetna.

Cellerna kommer ihåg saker som har hänt, det kan vara ett minne, en situation som har orsakad stress eller en traumatisk upplevesle (som en frusen tanke ligger den kvar i kroppen).

Dessa undermedvetna minnen kan visa sig som fysisk smärta i kroppen och kan vara ett tecken på instängda känslor.

Överallt i kroppen löper nerver samman i så kallade nervplexa eller ganglion. Ett exempel på ett nervplexa är tex solar plexus.

Med NEP jobbar man utifrån dessa ganglion som hjälper oss att släppa muskelspänningar och oro i kroppen och att bli friare.

 

Hur går en behandling till?

Genom att jag håller på ett ganglion/nervknut samtidigt som jag håller på en annan del av kroppen oftast axelmuskeln (s k vasomotorisk stimulering) sker en balansering mellan framför allt den sympatiska (förmedlar smärta) och den parasympatiska (lugnar ner och mildrar symtomen från det sympatiska nervsystemet) delen i nervsystemet. Samtidigt, med nära samarbete med klienten, för att nå den omedvetna nivån, plocka fram och få tillgång till den erfarenhet som ligger lagrad i kroppen. Genom att göra det samtidigt kan man lösgöra problematiska minnen som finns i kroppen vilket stimulerar läkningen. Jag använder mig även av samtal för att medvetande göra för kroppen hur din uppleverlse är.

För vem passar NEP?

Bla för dig som inte vet vart smärtan i kroppen kommer ifrån.

 

Välkommen att boka tid!

Boka tid

Tel: 070-444 99 63

Mail: carina@carma.nu